Środa, 17 Lipca 2024 roku.    kontrast + -
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Archiwum
Wybory
Wybory samorządowe 2024
Sejm i Senat 2023
Ławników na kadencję '24-2027
Uzupełniające do RG w Liwie
Wybory Prezydenta RP 2020
Sejm i Senat
Parlament Europejski
Samorządowe
Parlament Europejski 2024
Budżet
Finansowanie działalności
Opinie RIO
Załatw sprawę
Referaty i samodzielne stanowiska
System informacji o środowisku
Ponowne wykorzystanie inf. publ.
Petycje
Prawo
Zarządzenia Wójta
Protokoły kontroli
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zagosp. przestrzenne
Plan ogólny Gminy Liw
Gmina
Urząd Gminy
Sołectwa
Kultura
Sesje Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Imprezy masowe i zgromadzenia
Organizacje pozarządowe
Władze Gminy
Rada Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Oświadczenia Majątkowe
Oferty pracy
REGULAMIN NABORU
Oferty pracy w UG
.

Urząd Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie
ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
Tel.: 253081250,253081251,253081252,
253081254,253081255,253081256,253081257

Fax: (025) 792-33-62
NIP: 8241183041

REGON: 000539101
e-mail: admin@liw.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
06 9236 0008 0000 0606 2000 0010

  muzeum

   

     Gmina Liw położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej na obszarze Zielonych Płuc Polski, północnym skrawkiem sięga obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy stanowią tereny leżące wokół miasta Węgrowa. Skutkiem tego nie ma bezpośrednich powiązań przestrzennych i komunikacyjnych między poszczególnymi częściami gminy. Wszystkie trasy komunikacyjne przebiegające przez obszar gminy prowadzą do Węgrowa, który jest ośrodkiem handlowo-usługowym gminy. Tam też znajduje się siedziba władz gminy. Położenie gminy w istniejącym układzie osadniczym daje specjalne możliwości rozwoju w stosunku do innych sąsiadujących gmin. Dzięki układowi przestrzennemu, gmina Liw sąsiaduje z wyjątkowo dużą liczbą gmin : od północy z gminami Łochów, Stoczek i Miedzna, od wschodu z gminami Sokołów Podlaski i Bielany , od południa z gminami Mokobody i Grębków, a od zachodu z gminami Wierzbno i Korytnica.

Gmina stanowi bezpośrednie zaplecze miasta Węgrowa liczącego około 13 tyś. mieszkańców. Najbliżej położonymi ośrodkami miejskimi oprócz Węgrowa są miasto Sokołów Podlaski oddalony od granic gminy ok. 10 km oraz miasto Siedlce położone w odległości 20 km od granic gminy. Odległość gminy Liw od Warszawy gdzie znajduje się siedziba władz wojewódzkich wynosi ok. 80 km.    

W sieci osadniczej wyróżniono 6 ośrodków gospodarczo - kulturalnych, które skupiają większość potencjału gospodarczego gminy i są ośrodkami obsługi ludności i rolnictwa, wsi ośrodkowych i ciążących do nich mikrorejonów. Zaliczono do nich wsie: Liw, nominalnie będący ośrodkiem gminy, Starawieś z Tończą, stanowiące jeden układ funkcjonalno-przestrzenny, Jartypory, Ruchnę, Jarnice i Wyszków. Wszystkie wsie - ośrodki mają zagospodarowanie zwarte.    

Jak wynika z powyższej analizy, położenie gminy w układzie osadniczym wyższego rzędu jest korzystne dla rozwoju funkcji gospodarczych, takich jak: rolnictwo, rzemiosło i drobny przemysł, a w szczególności przetwórstwo produkcji rolnej. Obszary podmiejskie są właściwe dla rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego na potrzeby mieszkańców miasta. Funkcja sypialniana może rozwijać się równolegle z rolnictwem niemal we wszystkich wsiach gminy. Dojeżdżający do pracy wywodzą się z rodzin rolniczych, a jak wykazują istniejące w tym zakresie trendy, nawet usamodzielnianie się członków rodzin rolniczych pod względem mieszkaniowym, najczęściej następuje we wsiach dotychczasowego zamieszkania.    

Szczególne miejsce w rozwoju funkcji, z punktu widzenia położenia gminy, ma rekreacja. W tym przypadku tereny gminy, ze względu na swą atrakcyjność, pomimo znacznej odległości, pozostają w kręgu zainteresowań mieszkańców Warszawy.

Uwaga! Serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia oznacza zgodę)
Deklaracja o dostępności
Ilość odwiedzin: 3042981 Ostatnia aktualizacja: 2024-07-17 00:00:00 Data uruchomienia serwisu: 2003-06-23 10:36:31